Rank Holders

MCA

S.No Name of the Student Batch Rank Secured
1. ABINAYA.N2014 - 17 5
2. ARAVINTH.P8
3.SATHYABAMA.G17
4. KEERTHANA.J19
5. KRITHIKA. G2013 - 16 13
6. PAVITHRA. B 15
7. ANITHA. A 2012 - 15 9
8. RAJARAJESWARI. R12
9. RAJAVEL. R 19
10.VALARMATHI. R2011 - 144
11.RISVANABEGAM. S20

BCA

S.No Name of the Student Batch Rank Secured
1.RESHMA. M2011 - 1415

Campus video